Reservation
32C Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội +84 243 200 0628

Đôi lần ghé mắt qua, có dịp quan sát các đầu bếp làm việc, chúng tôi mới phát hiện ra một điều khá thú vị: Họ luôn tương trợ nhau một cách nhịp nhàng, dù khách có đông thế nào, dù đơn in ra nhiều ra sao, dù đôi khi chỉ kết nối bằng những câu từ không trọn vẹn.

May 15, 2022 In News