Reservation
32C Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội +84 243 200 0628

Màu vàng của mùa hè Hà Nội là những vạt nắng chói chang, còn mùa hè của Salmonoid là màu vàng… của Raclette Cheese.

June 26, 2022 In News